BIURO PARAFIALNE

Potrzebne dokumenty

Sakrament chrztu Spis informacji i dokumentów, jakie są potrzebne do sakramentu chrztu.

Sakrament małżeństwa Spis dokumentów potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego.

 

Informacje ogółne

Porządek mszy i nabożeństw Spis mszy świętych, nabożeństw, kiedy jest udzielany sakrament chrztu,

małżeństwa, namaszczenia chorych oraz kiedy jest okazja do spowiedzi świętej.

Mały katechizm Najważniejsze modlitwy, sakramenty, prawdy wiary.